Người Hồng Kông xuống đường ngày 1 Tháng Bảy tiếp tục phản đối luật dẫn độ, đụng độ với cảnh sát và sau đó chiếm được trụ sở hành chánh. Live stream:

https://www.facebook.com/RTHKVNEWS/videos/2293152654235902/

https://www.facebook.com/standnewshk/videos/381348609172523/