Người Hồng Kông xuống đường ngày 1 Tháng Bảy tiếp tục phản đối luật dẫn độ, đụng độ với cảnh sát và sau đó chiếm được trụ sở hành chánh. Live stream:

【立法會示威區最新情況】現場直播

【立法會示威區最新情況】現場直播 #香港電台 #港台電視31 #港台電視32 #十點半新聞天地

Posted by 香港電台視像新聞 RTHK VNEWS on Monday, July 1, 2019

【佔領過後立法會大樓現場】 不斷更新報道:http://bit.ly/2RQam67 佔領過後夏慤道一帶現場:http://bit.ly/2Jlv5uV

Posted by Stand News 立場新聞 on Monday, July 1, 2019