Hàng trăm ngàn Hongkonger xuống đường chống luật dẫn độ ngày 1 Tháng Bảy. Toàn bộ clip live stream từ đầu đến cuối.