Chú ý: video tiếng Tàu, điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe.

Bọn côn đồ có lẽ được huấn luyện nên vô cùng hung hăng như thú dữ.

Cảnh sát Hồng Kông còn dưới quyền bọn này.