Sáng hôm nay 27 tháng 3, một cuộc bạo động đã xảy ra tại biên giới hai tỉnh Hồ Bắc và Giang Tây của Trung Quốc.

Người dân Hồ Bắc tấn công vào cảnh sát của thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, để phản đối cảnh sát Giang Tây đã thiết lập một trạm kiểm soát bên trong huyện Huangmei của tỉnh Hồ Bắc.

Người Đà Lạt Xưa
March 27, 2020./.