Những câu hát xưa dành cho trẻ em.

Bài 11: BƯƠM BƯỚM BÀ 

Kìa bươm bướm bà! (2lần)

Xòe đôi cánh, (2lần)

Bươm- bướm bay đôi bà vòng, ( 2lần)

Bên hàng bông (2 lần).

Bài 12 : VE VE VE VE 

Ve  ve ve ve

chấm giấm chấm đường

chấm tương chấm muối,

ve  ve  ve  ve :

ùm!  

Bài 13: MÈO BẮT CHUỘT

Mắt mèo thật sáng,

Chuột ngán mèo ghê.

Kìa mèo gần kề,

chuột mau chạy trốn.

Bài 14 : NGHE VẺ NGHE VE 

Nghe vẻ nghe ve,

 Nghe vè con vịt:

cả ngày vui thích,

xuống vũng lội bơi,

vui chơi từng đàn.

giọng vịt khàn khàn,

gọi nhau “cạp! cạp!”

Bài 15 : KỲ-NHÔNG  KỲ-ĐÀ

kỳ-nhông ông kỳ-đà

kỳ-đà cha cắc –ké.

cắc-ké mẹ kỳ -nhông.

Bài 16 : XÙ-XÌ XỤC -XỊCH

Xù-xì  xục-xịch,

Dây xích xỏ xâu,

Dây bầu xấu xí,

Dây bí xù xì,

Dây chì xám -xịt.

Bài 17 : XAY LÚA

Cò-ke  cút-kít:

Đi chợ mua mít,

về cho em ăn.

cò-ke  cót-két:

đi chợ mua kéc,

về cho em coi.

Bài 18 : GÀ CỒ HAY GÁY

Gà cồ hay gáy,

Gà mái hay la.

Gác cửa giữ nhà,

Là con chó mực.

ngủ gà ngủ gật,

là con mèo mun.

Bài 19 : CON DẾ 

bạn em cho em một con dế,

trông nó đen như than hầm,

khuya nó kêu ré ré ré

sang nó kêu rè rè rè ,

tối nó kêu rè rè rè

Bài 20 : MÙ-SỎA MÙ-SOA

Mù -sỏa mù –soa,

Tao cho xuống đất.

đứa nào sợ quất,

sờ lại phía sau.

đứa nào sợ đau,

mau mau chạy trốn.

 

( Sưu tầm trên mạng Internet)

 

Giới thiệu bài này

No comments

Leave your comment

In reply to Some User