Đây là người Mỹ chính hiệu. Thật ngưỡng mộ. Xin coi tới phút chót.