Hãy cùng lần theo dấu vết đồng tiền, để hiểu thế giới này thực sự hoạt động như thế nào, ai sở hữu tất cả mọi thứ, và là người đứng đằng sau đại dịch, thì câu trả lời ở đây.

Hé lộ: Bill Gates dù rất giàu, cũng chỉ là làm công cho họ thôi. Sau khi xem xong bạn sẽ hiểu.

***Gần cuối video gạn sẽ nghe được phần chia sẻ của nhà virus học làm việc cho họ, hắn ta chia sẻ, năm 2012 trong dịch cúm heo, những cách hắn đã dùng để gây ra sự sợ hãi cho dân chúng về dịch bệnh đó, và để đẩy người những người đó đến chỗ tiêm vaccine. Năm 2020, lịch sử đang lặp lại.