Xin mời bấm vào đường link sau để xem :

Nội dung bài học Quốc sử lớp tư (xuất bản1963)

Giới thiệu bài này