QUYẾT THOA VỀ THĂM CHỐN CŨ.

1- Tại nhà Chị Hằng.

2- Tại nhà Cô Uyển Dung.

Anh Minh, chị Tuyết, anh Quyết, chị Hằng,Thoa, Cô Vinh đứng cạnh Thoa, cô Uyển Dung.

Giới thiệu bài này