Ngày Chủ nhật, 6 tháng 5 năm 2018. Texas chào đón các bạn đồng môn ở phương xa. Các bạn đồng môn đó là vợ chồng Phát - Thanh khóa7; vợ chồng Cúc - Đức khóa 4; vợ chồng Cúc-Viên khóa 7. 

Buổi tối thứ 7 tại nhà anh Tuấn-chị Xuân:

Trưa Chủ Nhật tại nhà anh Tuấn-chị Xuân:

Giới thiệu bài này