1. Này bạn mình hỡi, bạn có thấy và thương, biết thương người Mẹ Việt Nam.

Từng hôm sớm nắng mưa, Nhọc nhằn gian khó hy sinh.

Còn vì tình nước non, ngăn dòng lệ tiễn bước đàn con.

Này bạn mình hỡi, bạn có kính và yêu, Kính yêu tôn trọng người Cha.

Vì cuộc sống ấm no gia đình hạnh phúc tương lai.

Rồi vận nước gặp tai ương, đem thân mình giữ vững biên cương.

Này bạn tôi hỡi, chúng ta những người Việt Nam,

Truyền thống mấy ngàn năm, ơn sinh thành ta nguyền đền đáp.

Và tình yêu đó cũng là tình yêu núi sông.

Dù sớm nắng chiều sương, yêu Cha Mẹ yêu quí Quê Hương.

2. Này bạn mình hỡi, bạn có thấy và thương, Biết thương những người Nông dân.

Mồ hôi thấm Quê Hương, cho ruộng đồng lúa ngát thơm.

Giàu tình với núi sông, vun trồng mảnh đất Cha Ông.

Này bạn mình hỡi, Bạn có thấy bàn tay,

Cánh tay những người công dân Thành thị đến thôn xa, xây dựng kiết thiết nước nhà.

Họ cùng nắm tay nhau, cho nước Việt sánh bước năm châu.

Này bạn tôi hỡi, chúng ta góp một bàn tay.

Cùng hợp sức dựng xây, cho nước Việt ngàn năm bền vững.

Một ngày mai tươi sáng, dân mình hạnh phúc ấm no.

Và giữ vững trời Đông, ta hãnh diện con cháu Tiên Rồng.

3. Này bạn mình hỡi, bạn có kính phục chăng, Chí cao những người Hùng Anh.

Từng tranh đấu nguy nan, thay ngàn dân tiếng kêu oan.

Vì chính nghĩa nề chi, can trường đối mặt hiểm nguy.

Này bạn mình hỡi, Bạn hãy cất lời ca, Hát khen tuổi trẻ thanh niên.

Cùng lên tiếng hôm nay, cho nguồn ý chí tương lai.

Thề chống giặc ngoại xâm, oai hùng bất khuất muôn năm.

Này bạn tôi hỡi, chúng ta những người Việt Nam.

Truyền thống mấy ngàn năm, yêu dân tộc dựng xây đất nước.

Và tình yêu đó, cũng là tình yêu núi sông

Cùng đoàn kết hôm nay, vững bền đất nước sau này.

Để nói với năm Châu, nước Việt ta lớn mạnh giàu

Giới thiệu bài này