Tết đến cận kề tôi vẫn xa,

Trăm thương ngàn nhớ đến quê nhà.

Làm thơ vài chữ về nơi ấy,

Trao hết tình thương yêu thiết tha.

Kim Thoa

 

Tác giả : Minh Kỳ

Trình bày : Kim Thoa

Hòa Âm : PSQ

 

 

 

 

 

 .

Giới thiệu bài này