Nhóm cựu học sinh Trung Học Thủ Đức ở khắp nơi mừng Sinh Nhật lần thứ 85 Thầy Luyện quang Đăng.

 

 

 

Giới thiệu bài này