Ban tổ chức lần lữa mãi nên phải đến Ngày 9 Tháng 3 mới có buổi họp mặt Tân Niên cho nhóm cựu học sinh THTĐ tại Texas. Vẫn rộn rã tiếng cười như mọi khi.

 

 

 

Giới thiệu bài này