Chúng ta sống ở trên đời có 2 phần, đó là thể chất và tinh thần. Thể chất là cuộc đời trên thế gian. Tinh thần là phần tâm linh. Quyết Thoa đã đến với nhau bằng hôn nhân trong thế gian, đến bây giờ mới có hôn nhân trong phần tâm linh để chu toàn cả phần đời lẫn phần đạo.

Ở phần đời thì có Thầy Đăng, người cha kính yêu và người Mẹ nơi quê nhà. Nay về phần đạo, hôn lễ lại thiếu vắng cả Cha và Mẹ. Người Cha thì đã đi xa, còn  người Mẹ thì ở nơi quê nhàthật là luyến tiếc vô cùng. Xin được chia sẻ với quý Thầy Cô và anh chị em một số hình ảnh hôn lễ Quyết Thoa tại nhà thờ.

 

Có phải người ta hay nói đây là: "Gươm lạc giữa rừng hoa"?

 

Giới thiệu bài này