Kim Thoa xin được chia sẻ với Diễn Đàn những dòng giao cảm mênh mang sau đây:


Tâm! 

Chữ “ Tâm” trong con người ta có thể hiểu là TIM. Người không có trái TIM thì không thể sống, và trái tim chứa đầy một bàu nhiệt huyết đỏ tươi. Ngoài ra “Tâm” chính là lòng, bụng, dạ, ruột… là phần bên trong của cơ thể con người, là cái quan trọng nhất, dễ nhận biết được. Chữ “Tâm” cũng thể hiện điều đó, đòi hỏi chúng ta phải biết làm người có “Tâm”, hay nói một cách khác, đó là cần có một tấm lòng. Có thể nói, trong suy nghĩ của người Việt Nam, cái “Tâm” bắt nguồn từ trong chính bản thân. 

Ở mỗi người, ai cũng tồn tại cái “Tâm” trong mình. “Tâm” là tính thiện, là việc làm tốt, là suy nghĩ mình vì mọi người. Người có “Tâm” là người không làm điều gì ác, không làm việc gì phương hại tới ai. Nó còn mang ý nghĩa là lương “Tâm” đạo đức, tấm lòng bao dung, nhân ái độ lượng, vị tha, thương người như thể thương thân. “Tâm” còn biểu hiện là sự cảm thông, biết chia sẻ với người khác lúc hoạn nạn, khó khăn. Vì thế, trong cư xử giữa con người với con người, điều quan trọng là tấm lòng, là thành “Tâm”, thực bụng sống hết lòng vì nhau. Cái “Tâm” cũng rất cần khi phải có những va chạm, những lấn cấn trong cuộc sống, để có thể vượt qua sự ghen ghét, ganh tỵ hơn thua, thù hằn, đố kỵ lẫn nhau. Cũng một chữ “Tâm”, nhiều người đã nhờ nó mà có thể tránh được sự tan nát đổ vỡ giữa vợ chồng, hay tan nát đổ vỡ trong một đại gia đình. 

Với những dòng giao cảm mênh mang trên đây, kính mong Diễn Đàn cùng suy ngẫm và chia sẻ những cảm nghĩ về chữ “Tâm”. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Qua đó, Kim Thoa đã thực hiện một slideshow với tựa đề : “ MỘT PHÚT SUY NGHĨ…” trích từ nguồn LỜI HAY Ý ĐẸP trên Internet.


Xin mời  thưởng thức SlideShow MỘT PHÚT SUY NGHĨ...Xin chân thành cảm ơn rất nhiều.

Kim Thoa
(8 - 3 - 2012)

Giới thiệu bài này