Lê Đại Hành là vị vua đã đánh tan hơn 1 vạn quân Tống, chém đại tướng nhà Tống là Hầu Nhân Bảo, bắt sống tướng Quách Quân Biện, Triệu Phụng Huân của nhà Tống đem về Hoa Lư, làm rạng danh nước Đại Cồ Việt. Khi quân Tống chỉ nghe đến tên Lê Đại Hành là xéo đạp lên nhau mà chạy.

Vua Lê Đại Hành sau đó đánh bại Chiêm Thành, mở rộng bờ cõi Việt Nam hàng vạn dặm. Trong kinh tế, ông là vị vua đầu tiên đào sông lập kênh, mở rộng giao thông và canh tác lên khắp mọi miền Việt Nam. Người Việt thời đó đi ra nước ngoài được sứ giả các nước đón từ xa, được kính trọng, nể nang.

Bây giờ lăng mộ của ông (tại chân núi Mã Yên, cố đô Hoa Lư, Ninh Bình) chỉ là một cảnh tượng hoang phế, thê lương.

CSVN LÀ LOÀI VÔ THẦN VÔ GIA ĐÌNH VÔ TỔ QUỐC.

Giới thiệu bài này