MẸO CỘT MIỆNG BỊCH CHÈ, SINH TỐ,...BẰNG MỘT SỢI DÂY, KHÔNG CẦN CỘT BẰNG SỢI DÂY THUN.

Giới thiệu bài này