Đọc, cảm nhận " mỗi ngày một câu nói" như đang sở hữu một kho tàng trí tuệ.
 
Cảm ơn"mỗi ngày một câu nói "đã giúp mình có thêm nhận thức, như thấy được cả một thế giới rất ý nghĩa. 
Học làm người là việc học suốt đời không bao giờ tốt nghiệp.   
Học cả đời người mà đã học hết đâu. Chữ nghĩa thì vô tận!
Đừng quên đọc sách, báo. Bỏ một chút tiền nhỏ, chỉ bằng bữa ăn sáng, bạn sẽ có người một người thầy, một người bạn. Ngay cả khi đã đọc tờ báo nhiều lần, nó vẫn còn có ích là để gói… thực phẩm cơ mà!
Con cái đến khi nào mới thấu lòng MẸ đây, hãy quan tâm chăm sóc cha mẹ khi còn có thể. 
Mẹ nuôi con như bin h lai láng. Con nuôi mẹ tính tháng tính ngày
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Sưu tầm)
 
 
 
 
 
Giới thiệu bài này

No comments

Leave your comment

In reply to Some User