Hôm nay lúc 16:29 GMT Tổ Chức Y-Tế Thế Giới đã tuyên bố virus Vũ Hán mới, mà họ đặt tên là COVID-19, bây giờ trở thành Đại dịch.

"Chúng tôi vô cùng lo âu và báo động cả về mức độ lây nhiễm lẫn sự nghiêm trọng, và báo động cho mức độ thụ động. Chúng tôi vì thế đã đánh giá là bệnh COVID-19 bây giờ có thể được cho là đại dịch."

Coronavirus Cases: 125,072
Deaths: 4,590


Một nhân viên trong cuộc họp báo còn nói rằng độ sát thương của virus Vũ Hán gấp 10 lần các virus gây bệnh cúm thường trong mùa.

Hơn 100 quốc gia đã có người bị nhiễm. Riêng Ý hôm qua đến hôm nay tăng thêm 196 người chết nâng tổng số lên 827 ca tử vong.

Giới thiệu bài này