Trưa ngày 3/10/2017, khoảng 200 người dân thôn Ngọc Tân (xã Hưng Đạo, huyện Chí Linh) tỉnh Hải Dương đem bom xăng, gậy gộc ra sông để đuổi các tàu hút cát ở đây. Sau đó xuất hiện hơn 10 người cầm mã tấu, đao kiếm ra để bảo kê việc hút cát này.

Trong một Đơn tố cáo tập thể, người dân thôn Ngọc Tân nêu rõ: "Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương có biện pháp bảo vệ người dân chúng tôi, không để xảy ra bức xúc, bạo loạn như các địa phương khác đã từng xảy ra".

 

 

 

 

Giới thiệu bài này