Thứ bảy ngày 20 tháng 5 năm 2017 là 100 ngày Thầy Đăng. Có một số anh chị bận việc không đến tham dự được. Chỉ còn có Cô Vinh, chị Hằng, chị Hoà Nông khóa 4 và Kim Thoa. 

Sau đây là một vài  hình ảnh buổi lễ 100 ngày Thầy Đăng tại chùa Bảo Quang:

 

Giới thiệu bài này