Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ.

Nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai.

 

Không biết của ai

Giới thiệu bài này