Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ.

Nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai.

 

Không biết của ai

Giới thiệu bài này

No comments

Leave your comment

In reply to Some User