Thầy Cô và học sinh THTĐ họp mặt Tất Niên năm Đinh Dậu, nhằm ngày 16 tháng 2 năm 2018, tại Houston Texas.

Chủ nhà: Tuấn Trương, Minh Xuân Khóa 4.

Tham dự: Thầy Giới và Cô. Thầy Chung cô Lan Hương. Cô Diệu Kỳ.

Chị Bạ anh Tài, Trần Ngọc Chiểu, khóa 1. Anh Bá chị Kiên, khóa 2. Anh Tân chị Cúc, Anh Hiếu chị Thủy, Anh chị Nguyễn Trí, khóa 4. Vợ chồng chị Hương khóa 7, Hoàng Trung Lược khóa 10. Vơ chồng Tiếc Kim Vân, Quyết Thoa, khóa 11. Vũ khóa 14.

Cùng gia đình chị Bạ, cháu nội Tuấn Trương và quan khách.

 

https://www.youtube.com/watch?v=fOMbmnMB1G4

 

Chân thành cảm ơn anh Trí và chị Thủy đã phụ giúp trong việc quay phim.

Giới thiệu bài này