Thủ Đức trường xưa...

Kỷ niệm trường xưa sao vọng mãi!
Bâng khuâng ngập nhớ về thăm lại 
Bao thời áo trắng dẫu phôi phai?
Một thuở nơi xưa luôn tồn tại

Nẻo cũ ta đi đến miệt mài  
Nơi xa bạn tới về không ngại 
Ngày tàn chợt đến biết chờ ai 
Thủ Đức trường xưa đêm lửa trại !

Họp mặt đi về khơi nhớ mãi!
Thầy cô bạn cũ về ôn lại
Trầm luân ngọt đắng cõi thiên thai
Lặn lội ba đào ai khôn dại!

Hạnh ngộ muôn điều thổn thức ai? 
Rời xa một thoáng đong đưa mãi!
Trường xưa nhớ mãi lệ tuôn dài
Thủ Đức mong hoài ai trở lại?

NQT

Giới thiệu bài này