Công cha nghĩa mẹ ...

Tháng bảy vu lan mùa báo hiếu
Công cha nghĩa mẹ bao người hiểu?
Gian truân một kiếp dáng liêu xiêu !
Hạnh phúc đời đời người vẫn liệu.

Lặng lẽ hy sinh đến xế chiều
An nhiên tự tại như hàm tiếu
Năm tàn tháng lụi tết nguyên tiêu
Viếng mộ người ơi sao vắng thiếu?

Nghiệt ngã thay âm dương cách biệt
Cha đi mẹ khuất buồn da diết!
Vu lan hiếu nghĩa lễ cầu siêu
Kinh phật chuông chùa vang dội miết

Nghĩa mẹ tình cha thật mỹ miều
Non cao biển rộng đầy tha thiết
Tuôn rơi tóc bạc tuổi về chiều
Một áng phù vân sao nhớ miết !


NQT

VỌNG VỀ NON THÁI...

                         Vọng nhớ non cao và biển cả
                          Ơn người dưỡng dục thiêng liêng quá
                          Vu lan thổn thức lệ tuôn sa
                          Cách biệt thiên thu sao nhớ quá
                             Tháng bảy mưa ngâu khắp chốn xa
                             Hồng trần vắng mẹ sao buồn quá
                             Muôn đời khuất bóng mẹ và cha 
                             Chữ hiếu đâu còn vì chậm quá


                             15/07 AL 2023

                              NQT

Giới thiệu bài này

No comments

Leave your comment

In reply to Some User