Địa phương cho biết hiện số tử vong trong hỏa hoạn ở Maui đã là ít nhất 480 người, gấp hơn bốn lần các cơ quan truyền thông đưa tin. Tại sao họ lại dấu giếm chứ?

Cư dân ở Maui, nói với Daily Mail rằng chính quyền chẳng giúp gì cho dân cả.

"Chính quyền, các tổ chức cứu trợ, họ chẳng giúp đỡ gì cả."

https://twitter.com/CollinRugg/status/1692643740899250197

Giới thiệu bài này

No comments

Leave your comment

In reply to Some User