Donald J. Trump

Dù quý vị là Ngư dân, Thợ Săn, hoặc Thể Thao Viên, tôi không thể nghĩ rằng quý vị có thể bầu cho cái Nhóm Quái Gỡ này -- Bọn họ muốn chiếm lấy mọi thứ. ĐỪNG BẦU CHO PHE DÂN CHỦ!

Giới thiệu bài này